VOETZORG BIJ KANKER

Een oncologisch pedicure verleent voetzorg aan kankerpatiënten. De medisch pedicure van Salon Nèfèrti is opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologische behandelteam. Zij kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u ons laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Wij geven een behandeling bij kankerpatiënten alleen met toestemming van de behandelend arts of verpleegkundige. 

Als u actief wordt behandeld tegen kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Uiteraard behandel ik de oncologische patiënt na toestemming van en in overleg met de behandelend arts. Mocht u vragen hebben dan ben ik te bereiken via e-mail of telefoon.

DOEL

Het doel  van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

BEHANDELING VAN KANKER

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de voeten. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn.

Een oncologische pedicure kan overleg plegen met uw medisch specialist. Zonder uw toestemming mag deze pedicure geen medische informatie uitwisselen. Daarom worden bevindingen voor de arts of verpleegkundige aan u meegegeven. 

PEDICURE-BEHANDELING

Een oncologische voetbehandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Wij weten wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd.

OPLEIDING

Ik ben in het bezit van het diploma Oncologisch Voetzorg Verlener.
Op 25 Januari 2019 heb ik het diploma behaald voor deze nieuwe specialisatie.
Voor deze specialisatie heb ik een specifieke opleiding gevolgd bij ‘de Medische Voet’ * met stages in het Gelre Ziekenhuizen te Zutphen op de afdeling Oncologie. De opleiding bestaat uit theorielessen, stage, examenopdrachten, mondeling en schriftelijk examen.
José is Oncologisch Pedicure en gediplomeerd Medisch-Pedicure met 25 jaar praktijkervaring.

COMMUNICATIE

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Wij kunnen op een professionele manier omgaan met de emoties die hieruit voortkomen en u doorverwijzen naar een onco-psycholoog.